Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.สยาม คณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
10 มี.ค. 63
4K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.สยาม คณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

รับตรง 63 ม.สยาม คณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
4K views | 10 มี.ค. 63
48 คน
09 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
ปิดรับสมัคร
09

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
48 คน
2.80
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 แผนวิทย์ - คณิต หรือ 
- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย ของโรงเรียนในระบบนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ
- GPAX 5 เทอม 2.80 ขึ้นไป 
- ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
เกณฑ์การพิจารณา
- มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด ดูในระเบีบการ
- ทำแบบทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
- สอบสัมภาษณ์
- ตรวจร่างกาย
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 2,500 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 - 25 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 20 มี.ค. 63

สอบ
: 27 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 26 - 28 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 29 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 31 มี.ค. 63

Related Content