Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ 2 ประเภทโควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU)
04 ก.พ. 63
2K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ 2 ประเภทโควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6  หรือ ปวช.
- วุฒิ ปวส. เฉพาะที่กำหนด
- GPAX ตามที่กำหนด
- ต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเครือข่าน MOU ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน >>Click
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 20 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 31 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 03 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 21 เม.ย. 63

Related Content