Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 กรมยุทธศึกษาทหารบก นักเรียนนายสิบทหารบก
13 ธ.ค. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 63 กรมยุทธศึกษาทหารบก นักเรียนนายสิบทหารบก

1. บุคคลพลเรือน จำนวน 1092 นาย
2. ทหารกองประจำการ จำนวน 893 นาย

รับตรง 63 กรมยุทธศึกษาทหารบก นักเรียนนายสิบทหารบก
2K views | 13 ธ.ค. 62
1,985 คน
11 ธ.ค. 62 - 25 ม.ค. 63
ปิดรับสมัคร
11

หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
นักเรียนนายสิบทหารบก
1,985 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภทของผู้สมัคร 
1. บุคคลพลเรือน 
2. ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก  
3. ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
4. พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
5. อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก 

คุณสมบัติทั่วไป
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า
- เป็นชายโสด
- สัญชาติไทย และบิดา มารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละหลักสูตรที่สมัครกำหนด
- ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบภาควิชาการ วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ความรู้ทั่วไป
ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ เข้าสอบอีก 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 สอบสัมภาษณ์ ตรวจโรค 
- ครั้งที่ 2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และว่ายน้ำ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 ธ.ค. 62 - 25 ม.ค. 63

สอบ
: 15 - 16 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 21 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 02 เม.ย. 63

วันสอบสัมภาษณ์ ในรอบที่ 2 เช็คที่ระเบียบการ
Related Content