Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.กรุงเทพธนบุรี คณะทันตแพทยศาสตร์
11 ธ.ค. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.กรุงเทพธนบุรี คณะทันตแพทยศาสตร์

รับตรง 63 ม.กรุงเทพธนบุรี คณะทันตแพทยศาสตร์
2K views | 11 ธ.ค. 62
40 คน
25 พ.ย. 62 - 26 ธ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
25

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
40 คน
2.75
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษา ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 
เกณฑ์การพิจารณา
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต1 ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ 
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี
- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ไปที่ เลขที่ 16/10 ม.2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
- ค่าสมัคร 1,500 บาท 
- กู้กรอ. หรือ กยศ.ได้
 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 25 พ.ย. - 26 ธ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 16 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 ม.ค. 63

#รับตรงทันตะ #ผ่านการรับรองจากทันตแพทยสภาทุกตัวชี้วัด
Related Content