Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio
14 พ.ย. 62
9K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio
9K views | 14 พ.ย. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า เฉพาะสาขาที่กำหนด
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ เช่น ผลคะแนนภาษาอังกฤษ, เขตพื้นที่, ผลคะแนน GAT/PAT,ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ตามที่สาขาวิชาสมัครกำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร หลักสูตรภาษาไทย 200 บาทต่อสาขาวิชา / หลักสูตรภาษาต่างประเทศ 800-1,000 บาทต่อสาขาวิชา 
- ชำระผ่านระบบ smart Bill payment ธนาคารกรุงเทพ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 15 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 18 - 19 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 ม.ค. 63

Related Content