Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 พระนครเหนือ รอบที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โควตาเรียนดี
28 ต.ค. 62
3K views
Shares
0

TCAS 63 พระนครเหนือ เปิดรับรอบที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โควตาเรียนดี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

TCAS 63 พระนครเหนือ รอบที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โควตาเรียนดี
3K views | 28 ต.ค. 62
40 คน
17 ต.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
17

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
40 คน
2.75
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- หากมีการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 ต.ค. - 25 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 07 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 10 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 ม.ค. 63

Related Content