Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประเภทโควตา
15 ต.ค. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประเภทโควตา

รับตรง 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประเภทโควตา
1K views | 15 ต.ค. 62
20 คน
20 ก.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
20

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
20 คน
2.50
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาม.ปลาย แผนวิทย์ - คณิต
- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษา ปวช. ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างเทคนิคการผลิต หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 2879600 ต่อ 7116
กำหนดการ
รับสมัคร
: 20 ก.ย. - 12 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 22 พ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 30 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 13 ธ.ค. 62

Related Content