Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ภาคปกติ (โควตา)
23 ก.ย. 62
764 views
Shares
0

รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับภาคปกติ (โควตา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. หรือ เทียบเท่า
- GPAX และแผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเอง รายละเอียดตามที่กำหนดในระเบียบการ
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 มิ.ย. - 31 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 13 พ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 16 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 พ.ย. 62

Related Content