Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.มหิดล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
19 ก.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.มหิดล เปิดรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

รับตรง 63 ม.มหิดล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
2K views | 19 ก.ย. 62
23 คน
19 ก.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
เหลืออีก 30 วัน
19

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
23 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นม. 6 โรงเรียนสายสามัญ หรือ นานาชาติ
- หรือ Grade 12, Year 13
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 
- มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ และคะแนนมาตรฐาน ตามที่กำหนดในระเบียบการ ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 600 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 19 ก.ย. - 15 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 20 พ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 27 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 02 ธ.ค. 62

Related Content