Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประเภทโควตา รับวุฒิ ปวช. / ปวส.
16 ก.ย. 62
983 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับประเภทโควตา รับวุฒิ ปวช. / ปวส.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
- GPAX ตามแต่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน / สอบปฏิบัติ เฉพาะที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 400 บาท ชำระผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 ก.ย. - 15 ธ.ค. 62

สอบ
: 21 ธ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 21 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 27 ธ.ค. 62

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content