Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รอบโควตาท้องถิ่น
05 ก.ย. 62
5K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับรอบโควตาท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- หรือสมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ค่าสมัคร 100 บาท
**สามารถกดดู คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร ในหน้าเว็บสมัคร**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 05 - 30 ก.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 07 ต.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 11 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 16 ต.ค. 62

Related Content