Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.รังสิต แบบยื่น GPA
25 ม.ค. 62
4K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.รังสิต แบบยื่น GPA

รับตรง 62 ม.รังสิต แบบยื่น GPA
4K views | 25 ม.ค. 62
ไม่ระบุ
25 ม.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
เหลืออีก 4 วัน
25
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. *เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณา GPA ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์ *เฉพาะคณะที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ แล้วนำมายื่นด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
- ค่าสมัคร 300 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 25 ม.ค. - 31 พ.ค. 62

เกณฑ์วันสอบสัมภาษณ์ ตามวันที่คณะกำหนด ดูในระเบียบการ
Related Content