Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.สยาม คณะพยาบาลศาสตร์
05 มิ.ย. 62
743 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.สยาม เปิดรับคณะพยาบาลศาสตร์ (รอบรับตรงหลัง TCAS ๔)

รับตรง 62 ม.สยาม คณะพยาบาลศาสตร์
743 views | 05 มิ.ย. 62
ไม่ระบุ
01 มิ.ย. 62 - 09 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
01

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 (ไม่รับผู้จบ กศน.)
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 
- น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25  
เกณฑ์การพิจารณา
- ใบแสดงผลคะแนนสอบ TCAS รอบ4 ปี 2562
- สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ สำนักรับสมัครนักศึกษา อาคาร 19 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 16.00 น.
- ค่าสมัคร 1,000 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 09 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 10 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 มิ.ย. 62

Related Content