Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏเชียงราย ประเภทรับตรง ภาคปกติ
23 ส.ค. 62
614 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏเชียงราย เปิดรับประเภทรับตรง ภาคปกติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า 
- วุฒิ ปวส. (หลักสูตรเทียบโอน)
- แผนการเรียน ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 4,200 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 22 ก.ค. - 15 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 ต.ค. 62

Related Content