Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3
18 ก.พ. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี เปิดรับโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า ปวช. / ปวส.
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม และ แผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 ก.พ. - 15 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 21 มี.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 26 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 29 มี.ค. 62

Related Content