Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบที่ 2 แบบโควตา
12 ก.พ. 62
582 views
Shares
0

TCAS 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือเทียบเท่า
- GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ เฉพาะสาขาที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 01 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 19 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62  
Related Content