Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 1.1 Portfolio (ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา)
TCAS 64 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 1.1 Portfolio (ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา)
02 พ.ย. 63
2K views
 
Shares
0

TCAS 64 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 1.1 Portfolio (ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา)

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์ลำปาง) 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พัทยา)
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) 
- วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ตามสาขาสมัครกำหนด
- GPAX ตามสาขาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน รายละเอียดตามสาขาสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 200 บาทต่อสาขา ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

**TCAS 64 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 26 พ.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 28 - 29 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 09 ธ.ค. 63

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ my TCAS 
: 22 - 23 ก.พ. 64 
Related Content