Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.นครพนม รอบที่ 1 Portfolio
29 ต.ค. 63
368 views
Shares
0

TCAS 64 ม.นครพนม รอบที่ 1 Portfolio

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
- คณะครุศาสตร์
- วิทยาลัยนาหว้า
- คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะวิทยาศาสตร์
- วิทยาลัยการบินนานาชาติ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิทยายการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
- คณะเกษตรและเทคโนโลยี
- วิทยาลัยธาตุพนม
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

TCAS 64 ม.นครพนม รอบที่ 1 Portfolio
368 views | 29 ต.ค. 63
1,375 คน
01 ธ.ค. 63 - 21 ม.ค. 64
ยังไม่เปิดรับสมัคร
01
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ เทียบเท่า เฉพาะสาขาที่กำหนด
- GPAX 5 ตามสาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท เลือกสมัครได้ 2 อันดับ ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ธ.ค. 63 - 21 ม.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 ม.ค. 64

สอบสัมภาษณ์
: 01 - 03 ก.พ. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 26 ก.พ. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
: 11 ก.พ. 64

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ my TCAS 
: 22 - 23 ก.พ. 64 
Related Content