Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 2 โควตา
22 ต.ค. 63
757 views
Shares
0

TCAS 64 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 2 โควตา 

1. โครงการทุนเพชรสุนันทา จำนวน 30 คน >>Click
2. โควตาประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ จำนวน 815 คน  >>Click

TCAS 64 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 2 โควตา
757 views | 22 ต.ค. 63
845 คน
01 ก.พ. 64 - 20 เม.ย. 64
ยังไม่เปิดรับสมัคร
01
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ไม่รับเทียบเท่า
- GPAX 5 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามคณะ/โครงการที่สมัครกำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
- สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (เฉพาะสาขาที่กำหนด)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอรืเซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ก.พ. - 20 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 23 เม.ย. 64

สอบสัมภาษณ์
: 03 พ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 พ.ค. 64

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ my TCAS 
: 10 - 11 พ.ค. 64 
Related Content