Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 1 Portfolio
22 ก.ย. 63
7K views
Shares
0

TCAS 64 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 1 Portfolio 

- โครงการ Active Recruitment : รับสมัคร 16 พ.ย. - 21 ธ.ค. 63
- โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า รับสมัคร 16 พ.ย. - 20 ธ.ค. 63
- โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี รับสมัคร 21 ธ.ค. 63 - 27 ม.ค. 64
- โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. รับสมัคร 21 ธ.ค. 63 - 18 ม.ค. 64
- โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. รับสมัคร 21 ธ.ค. 63 - 24 ม.ค. 64
- โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1) รับสมัคร 21 ธ.ค. 63 - 27 ม.ค. 64
- โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program - IBP) รับสมัคร 21 ธ.ค. 63 - 27 ม.ค. 64 

TCAS 64 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 1 Portfolio
7K views | 22 ก.ย. 63
ไม่ระบุ
16 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63
ยังไม่เปิดรับสมัคร
16
คุณสมบัติของผู้สมัคร

**ติดตามระเบียบการฉบับเต็ม เร็ว ๆ นี้
เกณฑ์การพิจารณา
การสมัคร
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 พ.ย. 63

Related Content