Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 64 ม.อุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ เกณฑ์การรับสมัคร รอบ 1 - 3
รับตรง 64 ม.อุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ เกณฑ์การรับสมัคร รอบ 1 - 3
21 ก.ย. 63
7K views
 
Shares
0

รับตรง 64 ม.อุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

- รอบ 1 Portfolio จำนวนรับ 50 คน
- รอบ 2 โควตา จำนวนรับ 70 คน
- รอบ 3 Admission 1 ผ่าน กสพท จำนวนรับ 10 คน และ Admission 2 จำนวนรับ 10 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 *เฉพาะ รอบ 3 และรอบ 2 ในโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ก็ยื่นได้
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 5 เทอม ตามที่สาขาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน *เฉพาะรอบที่ 1
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ตามที่สาขาสมัครกำหนด *เฉพาะรอบ 2 และ 3
การสมัคร
- การรับสมัคร ติดตามระเบียบการฉบับเต็มอีกครั้ง เร็ว ๆ นี้
กำหนดการ
Related Content