Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่ 1 Portfolio ภาคปกติ
11 ก.ย. 63
787 views
Shares
0

TCAS 64 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่ 1 Portfolio ภาคปกติ

- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- วิทยาลัยการดนตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า 
- ใช้ GPAX 4 เทอม ตามที่คณะสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา

**TCAS 64 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 ก.ย. - 15 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 18 พ.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 21 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 25 พ.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ my TCAS 
: 22 - 23 ก.พ. 64 
Related Content