Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 64 ม.เวสเทิร์น โครงการทุน 4 โครงการ
10 ก.ย. 63
721 views
Shares
0

รับตรง 64 ม.เวสเทิร์น โครงการทุน 4 โครงการ

 

รับตรง 64 ม.เวสเทิร์น โครงการทุน 4 โครงการ
721 views | 10 ก.ย. 63
ไม่ระบุ
10 ก.ย. 63 - 30 พ.ย. 63
เหลืออีก 69 วัน
10
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- เฉพาะโครงการทุนเพชรราชพฤกษ์ คณะทันตแพทยศาสตร รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- ใช้ GPAX 4 เทอม และแผนการเรียน ตามโครงการที่กำหนด

โครงการทุน ที่เปิดรับ 4 โครงการ ดังนี้
-โครงการทุนเพชรราชพฤกษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ >>Click
-โครงการทุนเด็กวิทย์จิตอาสา คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ >>Click
-โครงการทุนสร้างพยาบาลเพื่อชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ >>Click
-โครงการทุนสานฝันสู่บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ >>Click
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณา GPAX หรือ แฟ้มสะสมผลงาน ตามที่โครงการกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น LINE : @western2021
สอบถามเพิ่มเติม 085-820-8833 LINE ID : 0858208833
- ค่าสมัคร 500 บาท *เฉพาะคณะสาธารณสุขศาสตร์ ไม่เสียค่าสมัคร
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 ก.ย. - 30 พ.ย. 63

Related Content