Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 64 ม.ราชภัฏพระนคร รอบโควตาพิเศษ
รับตรง 64 ม.ราชภัฏพระนคร รอบโควตาพิเศษ
26 ส.ค. 63
7K views
 
Shares
0

รับตรง 64 ม.ราชภัฏพระนคร รอบโควตาพิเศษ

- วิทยาลัยการฝึกหัดครู
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาการจัดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียน ตามที่คณะสมัครกำหนด
- GPAX 4 เทอม ตามที่คณะสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 24 ส.ค. - 30 ก.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 ต.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 19 ต.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 ต.ค. 63

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content