Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการสอบชิงทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ
21 ส.ค. 63
5K views
Shares
0

TCAS 64 ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการสอบชิงทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ Outstanding Student Program (OSP) 

หากผ่านการคัดเลือกสามารถยื่นเข้ารอบที่ 1 Portfolio ได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
- GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
- เปิดรับทุนทั้งหมด 4 ประเภท ดูรายละเอียดคุณสมบัติที่ระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์ (มีศูนย์สอบกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ (ไม่เสียค่าสมัคร)
- เอกสารประกอบการสมัคร นำมายื่นวันสอบสัมภาษณ์

**ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ (OSP) ทั้งได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับทุนการศึกษา หากประสงค์เข้าศึกษาที่สถาบันต้องดำเนินการสมัครในรอบ Inter Portfolio 1 โดยไม่ต้องทำแฟ้มสะสมผลงาน หากไม่สมัครตามรอบที่สถาบันกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและทุนการศึกษา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 20 ก.ย. - 20 ต.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 06 พ.ย. 63

สอบ
: 15 - 22 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 04 ธ.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 15 ธ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 25 ธ.ค. 63

วันสมัครรอบ Inter Portfolio 1 ติดตามในเว็บไซต์โครงการ
Related Content