Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์ (เกณฑ์การรับสมัคร)
30 ก.ค. 63
10K views
Shares
0

TCAS 64 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์ (เกณฑ์การรับสมัคร)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เช็ครายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร จำนวนรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ TCAS 64 รอบที่ 1 >>Click

1. โครงการเรียนดี โอลิมปิก จำนวนรับ 25 คน
2. โครงการเรียนดี ภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 25 คน
3. โครงการเรียนดี พ.บ. + วิทยาการข้อมูล จำนวนรับ 10 คน (โครงการใหม่)
4. โครงการนักกีฬาระดับชาติ จำนวนรับ 1 คน
เกณฑ์การพิจารณา
การสมัคร
กำหนดการ
**หากมีอัปเดตข้อมูลระเบียบการฉบับเต็ม จะเพิ่มเติมข้อมูลทางเว็บไซต์ เร็ว ๆ นี้** 
Related Content