Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 64 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรนานาชาติ ชิงทุนการศึกษา 100%
รับตรง 64 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรนานาชาติ ชิงทุนการศึกษา 100%
22 ก.ค. 63
3K views
 
Shares
0

รับตรง 64 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรนานาชาติ ชิงทุนการศึกษา 100% #ไมเขารวมTCAS

- Digital Engineering Program (DGE), Faculty of Engineering 
- Data Science and Analytics Program (DSA), Faculty of Information Technology 
- Global Business Management Program (GBM), Faculty of Business Administration 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ ในระบบการเรียนที่กำหนดในระเบียบการ
- แผนการเรียน English Program, Intensive English Program (IEP), Bilingual program, International school

ประเภทการรับ ดังนี้
1. โควตาโรงเรียน
2. การยื่นคะแนน *ดูรายละเอียดผลคะแนนที่ใช้ในระเบียบการ
3. โควต้าสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. โควต้าสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวัฒนธรรมและกีฬา
5. โควต้าสำหรับลูก ๆ ของพนักงานและลูก ๆ ของศิษย์เก่า
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 1,000 บาท 
- รายละเอียดการยื่นขอทุนการศึกษา ดูในระเบียบการ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ก.ค. - 31 ต.ค. 63

ดูกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในระเบียบการ
Related Content