Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.รังสิต แบบยื่น GPA (ภาคการศึกษา 1/2563)
19 มิ.ย. 63
3K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.รังสิต แบบยื่น GPA (ภาคการศึกษา 1/2563)

พยาบาลศาสตร์ | กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | ทัศนมาตรศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | วิศวกรรมชีวการแพทย์ | การแพทย์แผนตะวันออก | วิศวกรรมศาสตร์ | การบิน | นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ |เทคโนโลยีอาหาร | นวัตกรรมเกษตร | การออกแบบ | ดิจิทัลอาร์ต | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | บัญชี | บริหารธุรกิจ | การท่องเที่ยวและการบริการ | ศิลปศาสตร์ | นิเทศศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ | นวัตกรรมสังคม | การเมืองศึกษา | อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | ดนตรี | International College | International Chinese College | การทูตและการต่างประเทศ |

รับตรง 63 ม.รังสิต แบบยื่น GPA (ภาคการศึกษา 1/2563)
3K views | 19 มิ.ย. 63
ไม่ระบุ
19 มิ.ย. 63 - 21 ส.ค. 63
เหลืออีก 13 วัน
19
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- วุฒิการศึกษา ปวช. เฉพาะที่คณะกำหนด
- GPA ตามคณะที่สมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ เฉพาะที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ 
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ มหาวิทยาลัยรังสิต เวลาทำการ 08.30-16.30 น. จันทร์-ศุกร์ (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ค่าสมัคร 300 บาท เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้แค่ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 19 มิ.ย. - 21 ส.ค. 63

Related Content