Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
04 มิ.ย. 63
2K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

คณะที่เปิดรับ​
- คณะเกษตรและชีวภาพ
- คณะศึกษาศาสตร์
- วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- เด็กซิ่ว กศน. ปวช. สมัครได้
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ แล้วแต่สาขาวิชา
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 19 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 22 มิ.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 25 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 มิ.ย. 63

Related Content