Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ลาดกระบัง คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
01 มิ.ย. 63
5K views
Shares
0

รับตรง 63 ลาดกระบัง คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รับตรง 63 ลาดกระบัง คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
5K views | 01 มิ.ย. 63
15 คน
15 พ.ค. 63 - 10 มิ.ย. 63
ปิดรับสมัคร
15

คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
15 คน
3.25
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 รับทั้งในไทยและต่างประเทศ
- GPA ไม่ต่ำกว่า 3.25
- มีคะแนนทางด้านภาษาตามกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- มีคุณสมบัติและผลคะแนนตามที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 1000 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกสิกร
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 พ.ค. - 10 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 12 มิ.ย. 63

Related Content