Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.เกษตรศาสตร์ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
01 มิ.ย. 63
1K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.เกษตรศาสตร์ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- คณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX และ แผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 200 บาท เลือกได้ 1 หลักสูตร
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 21 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 มิ.ย. 63

**ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกวัน เวลา 15.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะประกาศผลในวันถัดไป) 
Related Content