Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ทักษิณ คณะนิติศาสตร์ ภาคสมทบ (ครั้งที่ 3)
21 พ.ค. 63
218 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ทักษิณ คณะนิติศาสตร์ ภาคสมทบ (ครั้งที่ 3) วิทยาเขตพัทลุง และ วิทยาเขตสงขลา

 

รับตรง 63 ม.ทักษิณ คณะนิติศาสตร์ ภาคสมทบ (ครั้งที่ 3)
218 views | 21 พ.ค. 63
150 คน
10 พ.ค. 63 - 10 มิ.ย. 63
เหลืออีก 12 วัน
10

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
50 คน
2.00
GPAX

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา (กลุ่มเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา (กลุ่มเรียน วันศุกร์ – วันอาทิตย์)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- เฉพาะผู้สมัคร วิทยาเขตพัทลุง ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ชำระค่าผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 พ.ค. - 10 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 15 มิ.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 16 - 18 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 มิ.ย. 63

Related Content