Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
20 เม.ย. 63
1K views
Shares
0

TCAS 63 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ​หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- เด็กซิ่ว
เกณฑ์การพิจารณา
- GPAX และแผนการเรียนตามที่กำหนด
- คะแนน 9 วิชาสามัญ
- คะแนน GAT/PAT
การสมัคร
- สมัครผ่านระบบ My TCAS >> https://www.mytcas.com
- รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา
- ค่าสมัครสาขาวิชาละ 100 บาท ค่าดำเนินการ 50 บาท สมัครครบ 6 สาขาวิชา 650 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 27 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 63

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ My TCAS
: 8 - 9 พ.ค. 63

สละสิทธิ์
: 17 - 18 พ.ค. 63
Related Content