Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา (ครั้งที่ 3)
14 เม.ย. 63
889 views
Shares
0

รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา (ครั้งที่ 3)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 รับทุกแผนการเรียน
- วุฒิการศึกษา ปวช. 
- เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับทุน ต้องมี GPAX 5  ไม่ต่ำกว่า 2.50 รายละเอียดเฉพาะอื่น ๆ ดูในระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนวิชา คณิต อังกฤษ และวิชาที่สาขากำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท    
- ส่งเอกสารการสมัคร ไปที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เลขที่ 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 มี.ค. - 10 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 14 พ.ค. 63

สอบ
: 17 พ.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 17 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 25 พ.ค. 63

Related Content