Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รอบ Inter Program Admission II
26 มี.ค. 63
1K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รอบ Inter Program Admission II

TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รอบ Inter Program Admission II
1K views | 26 มี.ค. 63
20 คน
07 เม.ย. 63 - 15 พ.ค. 63
ปิดรับสมัคร
07

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาวิชาจีนศึกษา
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาวิชาอินเดียศึกษา
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาวิชาไทยศึกษา
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษา ม. 6 หรือ เทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ 
-  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
1. IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ 
2. TOEFL(iBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL(ITP,PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL(CBT) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
3. TU-GET (PBT)ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT)ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
4. SAT ระบบใหม่ (reading and writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน 
5. GSAT (Reading,Writing and Language) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน 
6. ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
- เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรจีนศึกษา ต้องผ่าน HSK ระดับ 4 ไม่ต่ำกว่า180 คะแนน และผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนนตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 เม.ย. - 15 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 22 พ.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 27 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 มิ.ย. 63

ระเบียบการ อัปเดตเพิ่มเติม >>Click
Related Content