Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการ Inter Program-Admission 1
06 มี.ค. 63
2K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โครงการ Inter Program-Admission 1

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า ศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- แผนการเรียน วิทย์ - คณิต ยื่นได้ทุกสาขาวิชา ส่วนแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ ยื่นได้เฉพาะที่กำหนด​

**ประเภทการสมัคร มีทั้งหมด 8 โครงการ (เลือกเพียง 1 ประเภท) ดูรายละเอียดโครงการในระเบียบการ**
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- สอบข้อเขียน เฉพาะโครงการที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ
**มีทุนเต็มจำนวน ทุนครึ่งจำนวน ทุนบางส่วน ** รายละเอียดการสอบชิงทุน ดูที่ระเบียบการ  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 20 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 27 มี.ค. 63

สอบ
: 01 เม.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 01 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 เม.ย. 63

Related Content