Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการบุตรตำรวจ
28 ก.พ. 63
864 views
Shares
0

รับตรง 63 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการบุตรตำรวจ

รับตรง 63 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการบุตรตำรวจ
864 views | 28 ก.พ. 63
14 คน
03 ก.พ. 63 - 20 มี.ค. 63
ปิดรับสมัคร
03

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
14 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. ส่วนสูงกับน้ำหนักมีความสัมพันธ์กัน
- กรณีผู้ชาย รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. และไม่อยู่ระหว่างได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร
​- เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ (ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดในระเบียบการ)
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT1/PAT2 
- สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
- ส่งหลักฐานการสมัคร ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ไปที่ ฝ่ายรับสมัครฯ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เลขที่ 492/1 ถ.อังรีดูนังต์ แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 ก.พ. - 20 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 18 พ.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 21 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 25 พ.ค. 63

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content