Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เวสเทิร์น รอบที่ 2 แบบโควตา
26 ก.พ. 63
1K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เวสเทิร์น รอบที่ 2 แบบโควตา 

- คณะทันตแพทยศาสตร์ 
- คณะเภสัชศาสตร์ 
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- คณะเทคนิคการแพทย์ 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์

TCAS 63 ม.เวสเทิร์น รอบที่ 2 แบบโควตา
1K views | 26 ก.พ. 63
ไม่ระบุ
06 ก.พ. 63 - 23 มี.ค. 63
ปิดรับสมัคร
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 31 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 10 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 16 เม.ย. 63

Related Content