Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่ 2 โควตาพื้นที่
26 ก.พ. 63
799 views
Shares
0

TCAS 63 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นพื้นที่การให้บริการทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์)

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- ปวส. เฉพาะหลักสูตรต่อเนื่อง
- มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และจังหวัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เคยลงพื้นที่ให้บริการทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร
- GPAX 5 เทอม 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบปฏิบัติ *เฉพาะสาขาที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ​
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ก.พ. - 23 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 30 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 08 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 เม.ย. 63

Related Content