Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.สยาม คณะแพทยศาสตร์
05 ก.พ. 63
4K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.สยาม คณะแพทยศาสตร์

รับตรง 63 ม.สยาม คณะแพทยศาสตร์
4K views | 05 ก.พ. 63
48 คน
01 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
ปิดรับสมัคร
01

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
48 คน
3.50
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ
- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย ของโรงเรียนในระบบนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ
- GPAX 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป 
- มีผลคะแนนสอบ SAT และ ผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด ดูในระเบีบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- ทำแบบทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 2,500 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 28 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 20 มี.ค. 63

สอบ
: 27 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 29 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 31 มี.ค. 63

Related Content