Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการบุคคลทั่วไป
05 ก.พ. 63
8K views
Shares
0

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 โครงการบุคคลทั่วไป 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง จำนวน 56 คน (ทุนส่วนตัว)
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จชั้น ม.ปลาย
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- ส่วนสูง 155 เซนติเมตร น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
- สถานภาพโสด อายุไม่เกิน 25 ปี

 
เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนน GAT 40%
- คะแนน PAT 1 20%
- คะแนน PAT 2 40%
- ตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต
- สอบสัมภาษณ์​
การสมัคร
- สมัครทางเว็บไซต์ https://nursepolice.thaijobjob.com
- ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย สุกขาขา ชำระเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
- ค่าสมัคร 350 บาท

*ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้มอบตัวและทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะโดนตัดสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นของรัฐ ปีการศึกษา 2563
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 ก.พ. - 20 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 23 เม.ย. 63

สอบ
: 29 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 18 พ.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 22 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 25 พ.ค. 63

ปฎิทินการรับสมัครอย่างละเอียด >> Click
 
Related Content