Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.นเรศวร รอบที่ 2 แบบโควตา
14 ม.ค. 63
1K views
Shares
0

TCAS 63 ม.นเรศวร รอบที่ 2 แบบโควตา
 

TCAS 63 ม.นเรศวร รอบที่ 2 แบบโควตา
1K views | 14 ม.ค. 63
2,932 คน
06 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
ยังไม่เปิดรับสมัคร
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- ต้องศึกษาในโรงเรียน หรือ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และชัยนาท 
- GPA 5 เทอม ตามที่กำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน GAT/PAT ตามที่กำหนด ใช้ผลคะแนนประจำปีการศึกษา 2563
- มีผลคะแนน O-NET ปี 2562 
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกคณะ/สาขาวิชาได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 - 20 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 เม.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 17 - 18 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 63

Related Content