Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 พระนครเหนือ รอบที่ 2 แบบโควตา
10 ม.ค. 63
2K views
Shares
0

TCAS 63 พระนครเหนือ รอบที่ 2 แบบโควตา **มีอัปเดตโครงการเรื่อย ๆ 

- โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง วันที่ 6 - 20 ก.พ. 63 
- โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 3 ม.ค. - 24 ก.พ. 63
- โครงการรับตรง สอบข้อเขียน วันที่ 16 ธ.ค. 62 - 25 ก.พ. 63

TCAS 63 พระนครเหนือ รอบที่ 2 แบบโควตา
2K views | 10 ม.ค. 63
ไม่ระบุ
10 ม.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
เหลืออีก 60 วัน
10
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- ปวช. / ปวส. เฉพาะที่กำหนด
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 ม.ค. - 23 มี.ค. 63

กำหนดการต่าง ๆ ดูในระเบียบการแต่ละโครงการ
ปฏิทินรับสมัคร >>Click
Related Content