Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโอลิมปิกวิชาการ
07 ม.ค. 63
5K views
Shares
0

TCAS 63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 2 โควตา (Quota)
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
จำนวนรับ 78 คน
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก อยุธยา สมุทรสงคราม และสระแก้ว
- บิดาหรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 5 ปี​

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
จำนวนรับ 2 คน
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- อยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดและสระแก้ว
- บิดาหรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
จำนวนรับ 3 คน
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- เป็นผู้ที่ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยา สอวน. ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของ สสวท. ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2563 (7 วิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
- คะแนนวิชาเฉพาะ ของ กสพท ปี 2563
การสมัคร
- สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ admission.md.chula.ac.th
- สามารถสมัครได้เพียงคนละ 1 โครงการเท่านั้น
- ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ จะต้องสั่งพิมพ์เอกสารปิดหน้าซอง จากระบบรับสมัคร
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
- ค่าตรวจสุขภาพ 1,700 บาท
- ค่าสอบสัมภาษณ์และทอสอบสุขภาพจิต 1,000 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 - 27 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 27 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 เม.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 16 - 17 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 63

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (เคลียริงเฮาส์)
: 22 - 23 เม.ย. 63
Related Content