Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 โรงเรียนนายเรือ นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ
17 ธ.ค. 62
3K views
Shares
0

รับตรง 63 โรงเรียนนายเรือ นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

รับตรง 63 โรงเรียนนายเรือ นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ
3K views | 17 ธ.ค. 62
ไม่ระบุ
03 ม.ค. 63 - 17 ก.พ. 63
ปิดรับสมัคร
03

นักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทัพเรือ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบปฏิบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 4 หรือเทียบเท่า
- เป็นชายโสด อายุระหว่าง 16 - 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2545 - 31 ธ.ค. 2547)
- สัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- มีน้ำหนักและส่วนสูงตามระดับอายุ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบการ  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบภาควิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย , สังคมศึกษา 
- การทดสอบวิภาววิสัย
- สอบพลศึกษา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 ม.ค. - 17 ก.พ. 63

สอบ
: 14 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 30 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 08 - 10 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 21 เม.ย. 63

Related Content