Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 โรงเรียนจ่าอากาศ นักเรียนจ่าอากาศ
13 ธ.ค. 62
3K views
Shares
0

รับตรง 63 โรงเรียนจ่าอากาศ นักเรียนจ่าอากาศ

ประเภทการรับ ดังนี้
1. ประเภทบุคคลพลเรือน 418 นาย
2. ประเภททหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ 15 นาย

รับตรง 63 โรงเรียนจ่าอากาศ นักเรียนจ่าอากาศ
3K views | 13 ธ.ค. 62
433 คน
01 ธ.ค. 62 - 31 ม.ค. 63
เหลืออีก 8 วัน
01

นักเรียนจ่าอากาศ
ประเภทบุคคลพลเรือน
418 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

นักเรียนจ่าอากาศ
ประเภททหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ
15 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
-วุฒิการศึกษา กศน. หรือ เทียบเท่า หรือ ปวช. 3
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00  
- เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบวิชาการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ธ.ค. 62 - 31 ม.ค. 63

สอบ
: 19 ก.พ. 63

Related Content