Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เกษมบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์
09 ธ.ค. 62
1K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เกษมบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์

TCAS 63 ม.เกษมบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์
1K views | 09 ธ.ค. 62
60 คน
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
02

คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
60 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 (ไม่รับเทียบโอน)
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- น้ำหนัก ไม่ต่ำกว่า 40 กก. ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 ซม. BMI 18.5 - 28.5 ก.ก./ม
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายที่มหาวิทยาลัย
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 ม.ค. 63

Related Content