Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รอบที่ 1 Portfolio
09 ธ.ค. 62
719 views
Shares
0

TCAS 63 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  รอบที่ 1 Portfolio

คณะที่เปิดรับ ดังนี้
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะจิตวิทยา
- คณะกายภาพบำบัด

 

TCAS 63 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รอบที่ 1 Portfolio
719 views | 09 ธ.ค. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
02

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะจิตวิทยา
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะกายภาพบำบัด
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- หรือ สมัครด้วยตัวเอง ที่วิทยาลัยฯ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 03 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 11 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 ม.ค. 63

Related Content