Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รอบที่ 1 Portfolio
29 พ.ย. 62
1K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รอบที่ 1 Portfolio

คณะที่เปิดรับ ดังนี้
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นครราชสีมา)
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (นครราชสีมา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 5 เทอม ตามที่สาขาวิชาสมัครกำหนด
- แผนการเรียน และคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 19 ธ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 21 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 27 ธ.ค. 62

Related Content