Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.สยาม คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบรับตรง)
26 พ.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.สยาม คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบรับตรง)

รับตรง 63 ม.สยาม คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบรับตรง)
2K views | 26 พ.ย. 62
50 คน
26 พ.ย. 62 - 12 มี.ค. 63
เหลืออีก 89 วัน
26

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
50 คน
2.50
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 (ไม่รับผู้จบ กศน.)
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPA 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
- น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานด้านพยาบาล
- สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 16.00 น.
- ค่าสมัคร 1,000 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 26 พ.ย. 62 - 12 มี.ค. 63

สอบ
: 18 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 24 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 27 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 31 มี.ค. 63

Related Content